Købsvilkår og persondatapolitik

Købsvilkår

 

Når du handler på useeum.com accepterer du nedenstående købsvilkår. Vi forbeholder os ret til fra tid til anden at ændre i disse købsvilkår. Hvis vi foretager ændringer, vil en opdateret version af købsvilkår være tilgængelig på vores hjemmeside. Alle køb er underlagt den, på købstidspunktet, gældende version af disse købsvilkår. Hvis du ikke kan acceptere eller er enig i disse købsvilkår, skal du ikke foretage et køb.

 

Useeum.com ejes af:
Useeum ApS
CVR nr. 36716630
Filmbyen 19, 2
8000 Aarhus C
Mail: [email protected]
Tlf.: 70 60 45 41

 

Billetter

Køb altid din(e) billet(ter) ved en autoriseret billetformidler. Useeum påtager sig ikke ansvaret for gyldigheden af billetter, der måtte være købt udenom Useeum. Heller ikke hvis de købes direkte på museets egen hjemmeside.

 

Når du har købt billetter på useeum.com modtager du en mail. I mailen finder du en unik QR-kode der indeholder alle de billetter, du har købt på denne ordre. Denne QR-kode skal du medbringe til dit besøg på museet. QR-koden kan enten være udprintet, i din telefons mailprogram eller i Useeum-appen. QR-koden scannes og indløses af museets medarbejdere.

 

Vær opmærksom på, at der ikke må rives eller klippes i selve billetten. Kun hele billetter modtages ved indgangen.

 

Vær opmærksom på, at den unikke QR-kode er et ihændehaverbevis, der kan indløses af den person, der har QR-koden (billetten) i hænde (uanset hvilket navn billetten er udstedt til). Vi beder dig derfor opbevare QR-koden med omhu. Bortkomne QR-koder erstattes ikke. Det er dog muligt at få tilsendt QR-koden igen, hvis du kontakter [email protected]

 

Useeums rolle som formidler

Useeum formidler udelukkende salg af billetter mellem køber og museet.

 

Du indgår således aftale med det konkrete museum som du køber billet(ter) til. Navn og adresse på det konkrete museum fremgår af din billet, på vores website i forbindelse med dit køb samt på ordrebekræftelsen.

 

Useeum hæfter ikke for fejl begået af kunden i forbindelse med indtastning af kontaktoplysninger. Useeum hæfter heller ikke, hvis sådanne fejl måtte medføre, at billetter ikke når frem til kunden.

 

Om forholdet mellem museerne og Useeum

Useeum har udelukkende et ansvar for den finansielle del af købet. Hvis der er mangler eller reklamationer vedrørende et museumsbesøg, skal alle henvendelser herom rettes direkte til det konkrete museum.

 

Om betaling og fortrydelsesret

 

Betaling

Useeum modtager betaling med følgende betalingsformer og betalingskort:

 

VISA
MobilePay
MasterCard
Apple Pay
Google Pay

 

Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og sendes i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet. Alle oplysninger vedrørende betalinger sendes krypteret til Quickpay.

 

Se i øvrigt vores persondatapolitik.

 

Fortrydelsesret

I henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesret.

 

Om fremsættelse af klage

Hvis du ønsker at fremsætte en klage, skal du henvende dig på [email protected]. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse [email protected].

 

Videresalg i kommercielt øjemed

Det er, jf. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer, ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge billetter med fortjeneste.

 

Du må gerne overdrage din billet til andre uden beregning eller til den pris som du har betalt for billetten inkl. eventuelle omkostninger, gebyrer m.v.

 

Adgang til museerne

Kontroller billettens oplysninger, herunder antal, billettype eventuelle særlige regler for de forskellige museer.

 

QR-koden indeholder alle billetter foretaget i et køb. Det er muligt at indløse billetterne over flere omgange, men en billet kan kun indløses én gang.

 

Ulovlig kopiering eller videresalg af billetter kan medføre, at du nægtes adgang. Useeum og museet har intet ansvar for tab, omkostninger eller ugyldige billetter, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af billetter.

 

Generelle betingelser

Købet er omfattet af dansk rets almindelige regler.
Der er først indgået en bindende aftale, når Useeum har modtaget/registreret betaling.

 

Forbehold

Useeum tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.

 

Billetter købt med Coop-bonus:

Din optjente medlemsbonus bliver tidligst tilgængelig i måneden efter dit køb. Hvis du mod forventning ikke modtager din Coop-bonus, bedes du kontakte Coop direkte.

 

Useeum er ikke ansvarlig for udbetaling af Coop-bonus.

 

Se Coops medlemsvilkår og persondatapolitik på deres hjemmeside: https://medlem.coop.dk/foreningen/medlemsvilkaar?cid=coopweb2806886178&utm_medium=coop_web

 

PRIVATLIVSPOLITIK FOR BESØGENDE OG KUNDER HOS USEEUM.COM/SITES

Denne privatlivspolitik er fastlagt af USEEUM ApS (herefter ”Useeum”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) og gælder for alle besøgende og kunder på vores billetplatform  : useeum.com/sites.

 

Privatlivspolitikken indeholder bl.a. oplysninger om:

1) Hvad er personoplysninger?

2) Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?

3) Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

4) Hvad er vores retlige grundlag for behandling af personoplysninger?

5) Hvem deler vi dine personoplysninger med?

6) Hvor længe og hvordan opbevares dine personoplysninger?

7) Hvad er dine rettigheder som registreret?

 

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. Når du benytter vores digitale billetplatform, indsamler og, behandler vi personoplysninger om dig med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Useeum ApS er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

 

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på nedenstående måde:

 

Useeum ApS
CVR nr. 36716630
Filmbyen 19, 2
8000 Aarhus C
E-mail: [email protected]
Telefon: 70 60 45 41

 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål. De indsamlede oplysninger kan således variere, alt efter hvilken måde, du interagerer med os på.

 

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at vi vil være ude af stand til at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med levering af en ydelse eller opfyldelse af en kontrakt med dig.

 

Vi indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger:

– Når du opretter en konto, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller køber en billet, indsamler vi dine kontakt- og betalingsoplysninger, evt. medlemsnummer (hvis du køber en billet med bonus eller rabat), oplysning om alder samt evt. status (pensionist, studerende).

– Når du benytter vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om f.eks. den browser og den enhed, du benytter, din IP-adresse, din lokation og hvad du benyttede vores hjemmeside til. Du kan læse mere om, hvordan vi indsamler disse oplysninger i vores cookiepolitik.

 

Brug af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, for at varetage vores legitime forretningsinteresser eller når det er nødvendigt i henhold til gældende ret.

– Køb af billet via vores platforme: Kontaktoplysninger og betalingsoplysninger for at kunne levere ydelsen til dig.

– Oprettelse af brugerprofil på vores platforme: Kontaktoplysninger, alder, præferencer, evt. medlemsnummer, betalingsoplysninger m.v. så det er let for dig at foretage køb af billetter.

– Markedsføringsformål: At foretage analyser, der hjælper med at optimere og tilpasse og udvikle vores platforme og produkter. At personalisere din brugerprofil, hvis du har oprettet en sådan. At sende kundeservice e-mails og e-mails, SMS, push-beskeder o.l. med markedsføring, tilbud, nyheder m.v., hvis du har givet samtykke hertil.

– Sikkerhedsformål og kontrol: For at kunne forhindre og påvise ulovlige handlinger og for at garantere sikkerheden for dine og vores partneres aktiviteter/produkter samt for at overholde gældende regler.

 

Retlige grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et retligt grundlag til at foretage behandlingen. Vi behandler alene almindelige oplysninger om dig, hvilket sker på et af følgende grundlag:

– Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

– Kontrakt: Indgåelse eller opfyldelse af en aftale med os. Behandling på grundlag af kontrakt har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

– Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som vi er pålagt som for eksempel overholdelse af Bogføringslovens regler. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

– Vores legitime interesser: Behandling kan ske af hensynet til vores eller tredjemands legitime interesser, der har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Hvem deler vi dine oplysninger med og hvorfor?

Useeum videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet under pkt. 3 i denne privatlivspolitik.

 

Useeum kan dele dine personoplysninger med:

– Useeums partnere: Useeum formidler udelukkende salg af billetter mellem dig og de relevante museer, udstillinger, kulturudbydere m.v. Dine personoplysninger kan derfor blive delt med den virksomhed eller forening, der har udstedt din billet. Hvis du har købt billet med rabat eller bonus, videregiver vi også de relevante oplysninger til de relevante samarbejdspartnere for at sikre, at du modtager den aftalte rabat/bonus.

– Vores tredjeparts serviceleverandører: Det kan være cloud computing leverandører, som leverer IT- infrastrukturen og IT-driften af vores forretning, hvorpå vores produkter og systemer er opbygget.

– Andre tredjeparter: Det kan være tredjeparter, der hjælper med leveringen af tjenester til dig samt driften af vores forretning (f.eks. kreditkortbehandling, kundeservice, forretningsanalyse m.v.).

– Offentlige myndigheder: Personoplysninger deles alene i det omfang det er nødvendigt eller krævet i henhold til lovgivningen.

– Efterfølgere til hele eller dele af vores virksomhed: I tilfælde af virksomhedstransaktioner eller overdragelse af aktiviteter kan vi dele dine personoplysninger.

 

Når Useeum overfører persondata til en databehandler sørger vi for, at der altid er indgået en gyldig databehandleraftale, der sikrer at databehandleren ikke må bruge personoplysningerne til andre formål end at levere de tjenester, der er aftalt imellem os samt at databehandleren har implementeret tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

 

Useeum kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Overførslerne (og det retlige overførselsgrundlag) vil ske i henhold til EU-Kommissionens standardkontraktsbestemmelser med supplerende foranstaltninger hvis nødvendigt.

 

Useeum tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

 

Dataintegritet, datasikkerhed og sletning af data

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

– Vi gemmer dine personoplysninger så længe du har oprettet en brugerprofil på en af vores platforme.

– Almindelige kundedata, behandler vi i henhold til bogføringsloven med henblik på regnskab i 5 år samt løbende år.

– Såfremt du har afgivet dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale, vil vi behandle dine oplysninger så længe der gælder et aktivt samtykke (medmindre vi opbevarer dine oplysninger længere som følge af et køb, jf. ovenfor).

– Vi kan i visse tilfælde opbevare oplysningerne i en længere periode, hvis vi har en berettiget interesse heri, eksempelvis hvis der verserer en retssag, eller lign.

 

Vi beskytter dine personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

Dine rettigheder

Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for Useeum. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at opfylde disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne opfylde rettighederne i begrænset omfang. Eksempelvis har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig som Useeum opbevarer, hvis der er lovgivning som forpligter os til at opbevare disse oplysninger.

 

– Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.

– Berigtigelse: Du kan anmode om at få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.

– Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

– Begrænsning: Du kan anmode om at få begrænset behandlingen af oplysninger om dig selv, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

– Sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

– Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt.

– Tilbagetrækning af samtykke: Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.

 

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail: [email protected]

 

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Klage over Useeums behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

 

Web: https://www.datatilsynet.dk/

 

E-mail: [email protected]

 

Opdateringer

Useeum evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.